Medžiagos plokštiems stogams

Prilydoma bituminė danga
Statybos proceso dalyviams tiekiame ICOPAL-VEDAG gamybos tiek viršutinio,
tiek ir tarpinio sluoksnio rulonines bitumines prilydomas dangas VEDASPRINT PYE PV 180S4, ELASTOBIT PV, VEDATECT ir kt.
Savalipes bitumines dangas VEDAG Turbo TU, VEDATOP SU ir kt.
Specialios paskirties bituminę prilydomą dangą VEDAFLOR WS-I prieš atliekant stogų želdinimą.